adigehaber
  şeker ölçüm çubuğu
 
TEB'den şeker ölçüm çubuğu açıklaması
TEB’nden Şeker stripleri ile ilgili basın açıklaması yapıldı

Bilindiği gibi, sigortalı ve hak sahiplerinin tedavisi için düzenlenen reçetelerin sözleşmeli eczanelerden karşılanmasında uyulacak usul ve esasları belirlemek üzere Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN” protokol imzalanmıştır.
 
Bu protokolün 3.9 Maddesinde “… Şeker ölçüm çubuklarına ait barkodun reçeteye eklenmesi zorunludur. Eczane tarafından şeker ölçüm çubuklarında oluşacak fiyat farkı hastadan tahsil edilir. Yatan hasta için insülin iğne ucu ve şeker ölçüm çubukları bedeli ödenmez.” hükmü yer almaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanansağlıkyardımı kapsamında, şeker ölçüm çubuklarının (strip) geri ödemesinde strip başına ödenen tutar 0,55 TL iken, bu tutarın ürünün piyasa değerinin altında olması nedeniyle, hastaların ödediği fiyat farkı nedeniyle, bir hasta tarafından bu tutarın yükseltilmesi için açılan davada, Danıştay’ca alınan karar ile, 0,55 TLlik sınırlama kaldırılmıştır.
 
Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, strip başına ödenecek bedelin artırılması gerekirken, Kurum, 01.03.2011 tarihinde yayınlanan SUT değişikliği ile, strip başına ödenecek bedeli 0,32TLye indirmiş ve eczanelerin şeker ölçüm çubukları için hastadan fiyat farkı alamayacağını belirten bir ifadeye yer vermiştir.
 
Kurum tarafından şeker ölçüm stripleri için ödenen tutarlar:
Önceki uygulamada: 0,55 *50 (+%8 KDV) = 29,70 TL iken
01.03.2011 den geçerli: 0,32 * 50 (+% 8 KDV) = 17,28 TL olmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumunun yaptığı düzenlemeler doğrultusunda, hasta tarafından ödenmesi gereken fark 12,42 TL artmıştır.
 
Bugüne kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, Birliğimiz ile Kurum arasında bağıtlanan protokol hükümlerine aykırı olarak Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığı düzenlemelere karşılık Birliğimizce yargı yoluna yapılan başvurularda,Danıştaytarafından, SUT’da yapılacak düzenlemelerin, protokol hükümlerine aykırı olmaması gerektiği ve protokol hükümlerinin ancak tarafların mutabakatı ile değiştirilebileceği gerekçelerine dayalı karar alınmıştır.
 
Sosyal Güvenlik Kurumunun, bir kez daha, protokol hükümlerine aykırı bir biçimde yaptığı SUT düzenlemesi ile ilgili olarak Birliğimiz tarafından yargı yoluna başvurulacaktır.
 
Meslektaşlarımızın, bugünden itibaren, şeker ölçüm çubuğu temin etmek üzere eczanelerine başvuran hastalara, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan uygulamanın protokole aykırılığını ve eczacıların bu uygulamada herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını hatırlatarak, şeker ölçüm çubuğu için sistemin ödediği tutar ile ürünün ödenmesi gereken bedeli arasında kalan farkı hastadan tahsil ederek reçeteyi karşılamaları gerekmektedir.
Bu uygulama, protokolün 3,9 Maddesinde yer alan hükme dayalı olduğundan, meslektaşlarımız hakkında herhangi bir işlem yapılması mümkün değildir.
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 2 ziyaretçi (72 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=